Шта све треба да знају извршни повериоци кад је реч о извршењу на непокретности извршног дужника?

Аутор чланка
Извршење на непокретности извршног дужника један је од најсигурнијих начина наплате потраживања. Процедура је сада нешто једноставнија него што је то била, а пре свега имајући у виду да се о утврђивању вредности непокретности, о додељивању непокретности, предаји непокретности и намирењу одлучује закључком против којег није дозвољен правни лек, а не решењем

 

 

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 – Одлука УС, 55/2014 и 139/2014, у даљем тексту: ЗИО) прописује да су приликом одређивања средства и предмета извршења, суд, односно извршитељ дужни да воде рачуна о сразмерности између висине обавезе извршног дужника и средства и предмета извршења, односно обезбеђења. Оваква законска одредба код поверилаца рађа две недоумице: Када се може спроводити извршење на непокретностима у власништву извршних дужника? Када се сматра да је испоштовано начело сразмерности, односно пропорционалности?

 Ради наплате потраживања које извршни поверилац има према извршном дужнику, у одређеним ситуацијама, мора се прибећи и продаји непокретности која је у власништву извршног дужника.

У судској пракси другостепених судова заузет је став да је, имајући у виду сврху и циљ извршног поступка – а то је наплата потраживања поверилаца, поступање првостепених судова када је у питању продаја непокретности извршних дужника јако често неделотворно, чак и онда кад суд донесе сва потребна решења и закључке које предвиђа ЗИО, јер се захтеви поверилаца не остварују у разумном року.

Одредбе ЗИО које се односе на извршење на непокретностима доприносе знатном побољшању, брзини и ефикасности поступка извршења, те су сада извршни повериоци, а посебно банке, који су сасвим оправдано приговарали да је поступак извршења на непокретности неефикасан, стављени у нешто повољнији процесни положај.

Продаја непокретности један је од најсигурнијих начина наплате потраживања извршног повериоца, али њој се прибегава у ситуацијама кад је (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме