Шта све треба да знају извршни повериоци кад је реч о извршењу на непокретности извршног дужника?

Аутор чланка
Извршење на непокретности извршног дужника један је од најсигурнијих начина наплате потраживања. Процедура је сада нешто једноставнија него што је то била, а пре свега имајући у виду да се о утврђивању вредности непокретности, о додељивању непокретности, предаји непокретности и намирењу одлучује закључком против којег није дозвољен правни лек, а не решењем     Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 – Одлука УС, 55/2014 и 139/2014, у даљем тексту: ЗИО) прописује да су приликом одређивања средства и предмета извршења, суд, односно извршитељ дужни да воде рачуна о сразмерности између висине обавезе извршног дужника и средства и предмета извршења, односно обезбеђења. Оваква законска одредба код поверилаца рађа две недоумице: Када се може спроводити извршење на непокретностима у власништву извршних дужника? Када се сматра да је испоштовано начело сразмерности, односно пропорционалности?  Ради наплате потраживања које извршни поверилац има према извршном дужнику, у одређеним ситуацијама, мора се прибећи и продаји непокретности која је у власништву извршног дужника. У судској пракси другостепених судова заузет је став да је, имајући у виду сврху и циљ извршног поступка – а то је наплата потраживања поверилаца, поступање првостепених судова када је у питању продаја непокретности извршних дужника јако често неделотворно, чак и онда кад суд донесе сва потребна решења и закључке које предвиђа ЗИО, јер се захтеви поверилаца не остварују у разумном року. Одредбе ЗИО које се односе на извршење на непокретностима доприносе знатном побољшању, брзини и ефикасности поступка извршења, те су сада извршни повериоци, а посебно банке, који су сасвим оправдано приговарали да је поступак извршења на непокретности неефикасан, стављени у нешто повољнији процесни положај. Продаја непокретности један је од најсигурнијих начина наплате потраживања извршног повериоца, али њој се прибегава у ситуацијама кад је потраживање сувише велико да би се могло наплатити на неки други начин. Приликом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In