Шта то мучи… државне службенике?

Аутор чланка
У светлу измене законских прописа о државним службеницима, као и њиховог специфичног радноправног статуса, у овом тексту позабавићемо се најчешћим недоумицама које се јављају у пракси     #1 Које су измене предвиђене Законом о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника?   Најновије измене и допуне Закона о платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014) ступиле су на снагу у септембру 2014. године, а саме измене и допуне односе се на следеће: 1) Одредба која регулише додатак на плату за време проведено у радном односу измењена је, односно сада је у члан Закона који је гласио да државни службеник има право на додатак на основну плату од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу (минули рад) додато да се ради о радном односу код послодавца, без обзира на то у ком државном органу је био запослен (минули рад). Тако је сада нормирано да државни службеник има право на додатак на основну плату од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без обзира на то у ком је државном органу био запослен (минули рад); 2) Сходно Закону о државним службеницима, који предвиђа престанак радног односа по сили закона у случају када је државни службеник нераспоређен, а не буде премештен на друго радно место – наредног дана од протека два месеца откад је постао нераспоређен, усаглашен је и Закон о платама државних службеника и намештеника у делу који регулише право на отпремнину државном службенику коме престане радни однос због протека два месеца откад је постао нераспоређен.   #2 Које су измене предвиђене Законом о изменама и допунама Закона о државној управи?   Најновије измене и допуне Закона о државној управи („Сл. гласник РСˮ, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014) ступиле


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In