Шта то мучи… полицијске службенике?

Аутор чланка
Полицијски службеници су категорија државних службеника која по броју заузима прво место у државној управи. Специфичности послова које они обављају, њихова права, обавезе и одговорности захтевају унапређење како прописа у тој области тако и њихову доследну примену. Кроз предстојеће измене прописа, у радноправном смислу, потребно је прецизно дефинисати јасну разлику између полицијских службеника који примењују полицијска овлашћења и осталих запослених у Министарству унутрашњих послова   #1 Ко има статус полицијских службеника? Целокупна реформа државне управе засигурно ће укључити и реформу Министарства унутрашњих послова, што значи да ће се, пре свега, преиспитати ко од запослених у том министарству треба да буде у положају полицијских службеника који, сходно Закону о полицији као закону lex specialis, уживају друга права, најчешће повољнија, у односу на остале државне службенике. Према важећем Закону о полицији („Сл. гласник РСˮ, бр. 101/05, 63/09 – УС и 92/11), полицијски службеници су не само униформисани и неуниформисани запослени који примењују полицијска овлашћења, већ и запослени на посебним или одређеним дужностима, чији су послови у непосредној вези с полицијским пословима и обухватају послове противпожарне заштите, издавања оружја, посебне регистрације и издавање дозвола, издавања и евиденције поверљивих идентификационих докумената, кривичних евиденција и других посебних евиденција, као и друге послове који имају безбедносни и поверљиви карактер и које министар унутрашњих послова може овластити да обављају одређене полицијске послове. Несумњиво је да ће ова друга група запослених бити та која ће у одређеној мери изгубити одређене привилегије које носи статус полицијског службеника.   #2 Који се прописи из радноправне области примењују на полицијске службенике? Основни пропис који регулише положај, дужности и одговорности полицијских службеника јесте Закон о полицији уз који се примењује и велики број подзаконских аката. Донедавно, тачније до 24. септембра 2014. године на снази је био и Посебан колективни уговор за полицијске службенике („Сл. гласник РСˮ, бр. 18/11 и 46/14 – споразум).


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In