Шта то мучи… синдикалне представнике?

Аутор чланка
Синдикати, као важан социјални партнер државе и послодаваца, имају разноврсну улогу, која се огледа како у борби за боље услове рада и зараду запослених, тако и у обезбеђењу социјалне правде у друштву. О значају социјалног дијалога, правима и обавезама синдикалних представника, послодавца, предмету и примени колективних уговора, као и о другим питањима важним за синдикално организовање, као основног људског права, прочитаћете у тексту који следи    #1 Какав је значај социјалног дијалога у Републици Србији? За побољшање социјално-економског положаја запослених, значајно је развијати и унапређивати социјални дијалог, јер од заједничког деловања државе, послодаваца и синдиката у демократском духу, зависи и радноправни положај запослених.   Синдикати су важни социјални партнери државе и послодаваца у сфери разговора о правима радника. Улога синдиката је разноврсна и огледа се како у борби за боље услове рада и зараде, тако и у обезбеђењу социјалне правде у друштву и економској политици. Мишљење синдиката важно је чути код послодавца, али и у целом друштву када је реч о важним питањима од значаја за радно-активно становништво. То је смисао социјалног дијалога који, поред осталог, доприноси и обезбеђењу социјалног мира. Синдикално организовање је основно људско право, гарантовано у скоро свим уставима света и у великом броју међународних докумената о људским правима. Значај синдиката огледа се и у старању о примени радног законодавства, изједначавању услова рада, безбедним и здравим условима на раду и, све уочљивије, у борби против дискриминације.   #2 Како се приступа синдикату запослених? Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) запосленима јемчи слободу синдикалног организовања и деловања без одобрења, а уз обавезу уписа у регистар. Запослени постаје члан синдиката потписивањем приступнице. Обавеза послодавца је да на име синдикалне чланарине синдикалном представнику одбије износ од зараде и тај износ уплати на рачун синдиката. Основ за овакво поступање јесте писмена изјава запосленог.  


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In