Шта то мучи… синдикалне представнике?

Аутор чланка
Синдикати, као важан социјални партнер државе и послодаваца, имају разноврсну улогу, која се огледа како у борби за боље услове рада и зараду запослених, тако и у обезбеђењу социјалне правде у друштву. О значају социјалног дијалога, правима и обавезама синдикалних представника, послодавца, предмету и примени колективних уговора, као и о другим питањима важним за синдикално организовање, као основног људског права, прочитаћете у тексту који следи

  

#1 Какав је значај социјалног дијалога у Републици Србији?

За побољшање социјално-економског положаја запослених, значајно је развијати и унапређивати социјални дијалог, јер од заједничког деловања државе, послодаваца и синдиката у демократском духу, зависи и радноправни положај запослених.

 

Синдикати су важни социјални партнери државе и послодаваца у сфери разговора о правима радника. Улога синдиката је разноврсна и огледа се како у борби за боље услове рада и зараде, тако и у обезбеђењу социјалне правде у друштву и економској политици. Мишљење синдиката важно је чути код послодавца, али и у целом друштву када је реч о важним питањима од значаја за радно-активно становништво. То је смисао социјалног дијалога који, поред осталог, доприноси и обезбеђењу социјалног мира. Синдикално организовање је основно људско право, гарантовано у скоро свим уставима света и у великом броју међународних докумената о људским правима. Значај синдиката огледа се и у старању о примени радног законодавства, изједначавању услова рада, безбедним и здравим условима на раду и, све уочљивије, у борби против дискриминације.

 

#2 Како се приступа синдикату запослених?

Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) запосленима јемчи слободу синдикалног организовања и деловања без одобрења, а уз обавезу уписа у регистар. Запослени постаје члан синдиката потписивањем приступнице. Обавеза послодавца је да на име синдикалне чланарине синдикалном представнику одбије износ од зараде и тај износ уплати (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме