Шта то мучи… све оне који примењују нови Закон о раду?

Аутор чланка
Иако је нови Закон о раду на снази већ неколико месеци, међу послодавцима, баш као и запосленима, постоје бројне недоумице у вези с његовом применом. Као и много пута до сада у нашем часопису, и овим текстом покушавамо да разрешимо најчешће дилеме и недоречености у једном од најважнијих законских текстова   ПРАВИЛНИК О РАДУ #1 Може ли послодавац након поднете иницијативе за почетак преговора ради закључења колективног уговора да донесе измене и допуне правилника о о раду?   У члану 3. ст. 2. тач. 2) Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/14) регулисано је да се правилником о раду, односно уговором о раду, у складу са законом, уређују права, обавезе и одговорности из радног односа ако ниједан учесник колективног уговора не покрене иницијативу за почетак преговора ради закључивања колективног уговора. Према члану 3. ст. 5. Закона о раду, послодавац који не прихвати иницијативу репрезентативног синдиката за приступање преговорима за закључење колективног уговора, не може правилником о раду да уреди права и обавезе из радног односа. Истовремено, Закон о раду није изричито регулисао да ли се одредба члана 3. ст. 5 Закона о раду, односи и на измене и допуне правилника о раду. Ако, међутим, синдикат поднесе иницијативу за приступање преговорима, а када већ постоји правилник о раду, послодавац не може донети измене и допуне овог акта још најмање 60 дана, у смислу члана 4. ст. 2. тач. 4) Закона, будући да је (облигационо)правно правило да се она процедура која се односи на основни акт, примењује и на његове измене и допуне. Напомињемо да је, примера ради, пракса Инспектората рада за град Београд да санкционише доношење измена и допуна правилника о раду када је поднета иницијатива за преговоре. Између осталог, у Решењу инспектората констатује се да: „уколико је поднета иницијатива послодавцу, исти губи правну


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In