Шта то мучи… жртве злостављања, дискриминације и узбуњиваче на раду?

Аутор чланка
Иако их одликују бројне сличности, институти злостављања, дискриминације и узбуњивања сасвим се разликују. Овај текст је покушај да прецизним одговорима на врло конкретна питања допринесемо њиховом што бољем уочавању и разликовању, као и да разрешимо бројне недумице које настају у поступку остваривања заштите   #1 Која је улога синдиката у заштити његових чланова од злостављања? Jедна од кључних претпоставки социјалног дијалога, бољих услова рада и спремности за постизање компромиса огледа се, између осталог, и у слободном и независном синдикалном покрету. Синдикални покрет, као такав, може да се развија једино и искључиво у систему у коме се поштују основна права човека – запосленог. Дакле, синдикати могу бити равноправни партнери у социјалном дијалогу и самостално деловати у циљу заштите запослених и њихових права, једино у условима у којима се поштују људска права, и то без било каквих притисака и претњи. Каква је заиста улога синдиката у заштити његових чланова од злостављања? Најпре, треба истаћи да синдикат има право да од стране послодавца буде обавештен о економским, радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката. Тако, на пример, уколико се запослени у случају злостављања обрати синдикату са обавештењем о злостављању које трпи, тада синдикат може да делује на такав начин што ће, на пример, обавестити послодавца о примљеном обавештењу и указати му на то да својим радњама крши законске одредбе, те од послодавца затражити одговоре. Правилником о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду (на основу члана 15), прописано је да уколико запослени мисли да је доживео неки облик злостављања на раду и у вези с радом, треба да се обрати лицу за подршку или лицу које је код послодавца овлашћено за подношење захтева за заштиту од злостављања, односно другом лицу које ужива његово поверење, ради предочавања проблема и добијања савета о начину


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In