Станарско право на становима у приватној својини

Аутор чланка
Док се први део ове серије текстова о стамбеном односно станарском праву бавио правом чланова домаћинства носилаца станарског права да наставе са коришћењем стана након откупа и преласка стана у режим приватне својине, као и правом унука и пасторака да наставе са коришћењем стана у друштвеној или државној својини након смрти ранијег носиоца станарског права, односно закупца на неодређено време, предмет другог дела анализе је право чланова породичног домаћинства и чланова породица носилаца станарског права да наставе да користе стан у приватној својини после 29. 7. 1973. године, кроз анализу и преглед судске праксе. Као што ће се видети, у вези са овим питањем постоји различита судска пракса, и то како у погледу процене одлучних чињеница тако и у погледу временског важења закона који се баве стамбеним односима, а примењују се на конкретан случај. View Fullscreen 56 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО Станарско право на становима у приватној својини Док се први део ове серије текстова о стамбеном односно станарском праву бавио правом чланова домаћинства носилаца станарског права да наставе са коришћењем стана након откупа и преласка стана у режим приватне својине, као и правом унука и пасторака да наставе са коришћењем стана у друштвеној или државној својини након смрти ранијег носиоца станарског права, односно закупца на неодређено време, предмет другог дела анализе је право чланова породичног домаћинства и чланова породица носилаца станарског права да наставе да користе стан у приватној својини после 29. 7. 1973. године, кроз анализу и преглед судске праксе. Као што ће се видети, у вези са овим питањем постоји различита судска пракса, и то како у погледу процене одлучних чињеница тако и у погледу временског важења закона који се баве стамбеним односима, а примењују се на конкретан случај. Oд дана ступања на снагу Закона о стам- беним односима из 1973. године („Сл.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти