Стечај и преузимање имовине и обавеза банака

Аутор чланка
Пренос имовине и обавеза банке у већинском државном власништву на банку преузимаоца може се извршити и по посебној убрзаној и поједностављеној процедури на основу Закона о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије   У тексту који следи приказан је поступак административног управљања над банком којој је одузета дозвола за рад, кроз анализу одредаба о преносу имовине и обавеза банке и оснивању банке за посебне намене из Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 116/2008, 91/2010). Осим тога, објашњена су и специјална правила из Закона о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије („Службени гласник РС”, број 102/2012) који је ступио на снагу крајем октобра. Оба закона први пут су примењена у стечају Агробанке, с тим што први важи за све банке (којих у нашој земљи има укупно 33), дакле, без обзира на структуру власништва, а други само за банке у већинском државном власништву, тј. оне у којима Република Србија, односно АП Војводина има директно или индиректно контролно учешће (директно или индиректно власништво над најмање 50% капитала), а чији број није велики, премда неке од њих имају значајан удео у банкарском сектору. Кључни циљ административног управљања јесте да се Агенцији за осигурање депозита, као администратору банке, остави одређено време како би могла да процени целокупно финансијско стање у банци којој је одузета дозвола за рад и да одлучи о најбољем начину заштите имовине банке и интереса депонената. Један од значајних института овог поступка јесте пренос имовине и обавеза банке под административним управљањем (purchase and assumption) на другу банку (банка преузималац) или банку за посебне намене, уз обавезу Агенције да у тај пренос укључи све депозите депонената до висине осигураног износа (50.000 евра у динарској противвредности). Пренос имовине и обавеза банке


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In