Стицање и располагање имовином велике вредности према Закону о привредним друштвима

Аутор чланка
У пракси се јављају бројне недоумице у погледу примене института имовине велике вредности.   Закон о привредним друштвима у члановима 470–473. регулише стицање и располагање имовином велике вредности. Најпре треба истаћи да је ово питање законодавац сместио у посебaн – четврти део Закона о привредним друштвима, што представља недоследност односно грешку законодавца. Наиме, текст Закона о привредним друштвима подељен је на четрнаест делова, с тим што су изменама и допунама из 2018. године додата још два дела. Део трећи односи се на правне форме привредних друштава и подељен је на више глава, па се глава 1. односи на ортачко, глава 2. на командитно, глава 3. на друштво са ограниченом одговорношћу, а глава 4. на акционарско друштво. Четврти део у односу на трећи представља засебну целину, али, иако је четврти део одвојен, у законском тексту не види се на чему се ово одвајање заснива, с обзиром на то да је законодавац приступио наведеним темама тако да се чланови 470–472. односе само на акционарско друштво, а чланом 473. предвиђена је сходна примена одредби чланова 470–472. и на друштво са ограниченом одговорношћу, при чему у члановима 470–472. акционарско друштво није ни поменуто (помиње се само „друштво”). Међутим, с обзиром на то да се помиње акционар, као и скупштина која у ортачком и командитном друштву не постоји, као и с обзиром на то да је за друштво са ограниченом одговорношћу предвиђена сходна примена, може се закључити да се чланови 470–472. односе само на акционарска друштва. Ово свакако представља недоследност и, слободно се може рећи, аљкавост законодавца, која је могла да се избегне да законодавац чланове 470–473. није смештао у посебан део, већ у део трећи главу четврту, тј. да је наведене чланове придружио одредбама које се односе на акционарско друштво. Дакле, одредбе о стицању и располагању имовином велике вредности примењују се само на акционарско


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти