Стрес тест као фактор стабилизације банкарског система

Аутор чланка
Иако стрес тестови не пружају апсолутну сигурност да неће доћи до слома банкарског система, они представљају корективно средство и за претежни циљ имају да благовремено лоцирају проблеме финансијског система како би се обезбедила правовремена реакција надлежних институција     Стрес тест представља анализу која се спроводи увођењем пројектованих негативних сценарија у редовне финансијске токове банке, те се може дефинисати као механизам који за циљ има да се утврди да ли банка има довољно капитала да се одржи и настави пословање у неповољном развоју догађаја, без утицаја на макроекономско тржиште.   Стрес тест може као интерни тест спровести сама банка, као део менаџмента управљања ризицима, али и централна банка – као меру надзора над банкарским сектором. Овакви тестови имају за циљ да у раној фази дијагностификују слабе стране банкарског система, како би се благовремено могле предузети корективне мере унутар банке, док је крајњи циљ стрес тестова евалуација отпорности банака у екстремним тржишним условима. Приликом стрес тестирања, као фактори ризика узимају се поремећаји на тржишту попут екстремног пада БДП-а, пада вредности имовине, флуктуације валута, као и раст стопе незапослености. Потом се помоћу симулација рачунају губици банака на посматраном трогодишњем нивоу, чиме се проверава да ли су банке довољно капитализоване да издрже удар дуготрајне кризе. Дакле, суштина стрес тестова је да се конципира мало вероватан, али реалан сценарио кретања главних макроекономских и финансијских параметара, након чега се детерминишу односи између тих параметара и појединих ставки биланса посматране банке, те се из тако утврђених односа изведу очекивани учинци на капитал, што у крајњој инстанци доводи до закључка да ли је капитал банке довољан да поднесе критичне промене на тржишту. Стрес тест је користан будући да омогућава процену одрживости банака у стресним условима, чиме се повећава ефикасност банкарског система, али се подржава и превентивно, правовремено корективно деловање банака, уколико процене да потенцијално неће задовољити критеријуме


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In