Стручно усавршавање запослених у јавној управи

Аутор чланка
Закон о Националној академији за јавну управу и Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима објављени су у „Сл. гласнику РС” број 94/2017 и ступили су на снагу 27. октобра 2017. године. У једном од претходних чланака који је објављен у овом часопису (Саша Кулић: „Положај странке и других учесника у поступку према новом Закону о општем управном поступку”, бр. 57/2017), указали смо на то да нови Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/16) представља солидну основу за остварење концепта „добре управе” у том смислу што у први план ставља странку и омогућује јој да пред органима јавне власти може успешно да остварује своја права и штити своје законске интересе, који су прописани материјалноправним прописима. Међутим, истовремено смо указали и на то да је, с друге стране, исти закон врло захтеван у погледу примене и да је неопходно унапредити јавну управу тако да она буде у стању да омогући остваривање тих права и интереса странака. То значи да би подизање капацитета јавне управе морало да иде упоредо са процесним побољшањем положаја странке у управном поступку. Нарушавање равнотеже на страни органа јавне власти довело би до тога да странке не могу да остваре своја права пред органима јавне власти, једнако као и да им и нису призната. Другим речима: термин „добра управа” не сме да се посматра само из угла странке и могућности остварења њених права и на закону заснованих интереса. Одређење управе као „добре” мора бити и њен властити квалитет (Саша Кулић: „Положај странке и других учесника у поступку према новом Закону о општем управном поступку”, бр. 57/2017). Идући за тим да ојача систем јавне власти у квалитативном смислу, Народна Скупштина Републике Србије је, на предлог Владе, непуних пола године наком почетка примене Закона о општем управном поступку, донела два важна закона: Закон о Националној


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In