Структура и садржина јавног уговора у пројектима јавно-приватног партнерства

Аутор чланка
Дефинисању јавног уговора треба приступити с посебном пажњом, зато у овом броју представљамо модел оваквог уговора, уз детаљна упутства за његово сачињавање и опсежан коментар уговорних одредаба   У новембарском издању нашег часописа објављен је чланак „Модели реализације пројеката заснованих на сарадњи јавног и приватног сектора” у којем је, поред осталог, дат речник појмова јавно-приватног партнерства. Готово да нема области или засебне теме која се уређује Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11 – у даљем тексту: Закон), а која не захтева претходно добро познавање основних појмова јавно-приватног партнерства. Ово посебно важи ако се има у виду део Закона којим се дефинише садржина Предлога пројекта јавно-приватног партнерства и Предлога за доношење концесионог акта (одредбе чл. 27. и 29. Закона), као и садржина уговора о јавно-приватном партнерству, тзв. јавног уговора (члан 46. Закона) који проистиче из спроведених процедура припреме пројекта и одабира партнера прописаних Законом. Из тих разлога, у наставку текста, у којем дајемо пример модела јавног уговора институционалног модела јавно-приватног партнерства, с коментаром уз чланове уговора, полазимо од дефиниције појединих појмова без чијег познавања није замисливо како креирање јавног уговора, тако ни његова примена. Појмови које доносимо у уводном делу текста не односе се само на контекст јавног уговора, већ и на одређење појма носилаца и других учесника у процесу успостављања односа јавно-приватног партнерства, на процедуру припреме предлога пројекта, одабир приватног партнера, доделу јавног уговора, као и на заштиту права учесника у поступцима доделе јавних уговора. Будући да су основни облици јавно-приватног партнерства уговорно јавно-приватно партнерство, институционално јавно-приватно партнерство, и концесија, то јавни уговор представља двострано обавезујући правни акт са елементима концесије или без њих, који се закључује у писаном облику између јавног и приватног партнера, односно јавног или приватног партнера и тзв. друштва за посебне намене. Јавним уговором уређује се, дакле, уговорно или институционално јавно-приватно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In