Суђење у одсуству – члан 381. Законика о кривичном поступку

Аутор чланка
Кроз разноврсне примере из судске праксе аутор пише о условима који морају бити испуњени да би се применио кривично-процесни институт суђење у одсуству. Садржина – номенклатура садашњег Законика о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, 72/11, 101/11 и 55/14) врло је јасна и прецизна, а у вези са темом овог рада је Глава XVIII која се односи на: – главни претрес, – одржавање главног претреса и – доношење пресуде.   У оквиру области главног претреса важно је поглавље под називом „Претпоставке за одржавање главног претреса”, што је обухваћено одредбама од 377. до 385. чл. ЗКП-а. У чл. 377. ЗКП-а наведене су претпоставке за одржавање главног претреса, а то су: – присуство председника, чланова већа и записничара; – присуство позваних лица без којих главни претрес не може да се одржи, осим ако постоје услови прописани овим закоником, под којима изузетно главни претрес може да се одржи и у одсуству неког од њих. У чл. 380. ЗКП-а регулисано је довођење окривљеног ако на претрес не дође а свој изостанак не оправда, затим евентуално одлагање главног претреса ради довођења окривљеног, као и опозивање наредбе за довођење под одређеним условима. То значи да је суштина суђења или вођење тока главног претреса у присуству окривљеног или, прецизније наведено, у његовом учествовању на припремном рочишту као фази главног претреса (уз испуњење законских услова), потом у главном претресу на којем ће се изјашњавати на поднетој оптужби, док ће у доказном поступку предлагати доказе, дати одбрану, бити саслушан, учествовати у испитивању сведока, вештака и стручног саветника, као и што ће се упознати са предложеним доказима оптужбе, учествовати поводом измене, проширења или подношења нове оптужнице, и дати завршну реч. Институт суђење у одсуству је одступање од основних принципа поступка на који је претходно указано. У ситуацији када је нешто предвиђено као одступање, нужно је остварење тачно предвиђених услова за примену


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти