Суђење у одсуству – члан 381. Законика о кривичном поступку

Аутор чланка
Кроз разноврсне примере из судске праксе аутор пише о условима који морају бити испуњени да би се применио кривично-процесни институт суђење у одсуству.

Садржина – номенклатура садашњег Законика о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, 72/11, 101/11 и 55/14) врло је јасна и прецизна, а у вези са темом овог рада је Глава XVIII која се односи на:

– главни претрес,

– одржавање главног претреса и

– доношење пресуде.

 

У оквиру области главног претреса важно је поглавље под називом „Претпоставке за одржавање главног претреса”, што је обухваћено одредбама од 377. до 385. чл. ЗКП-а.

У чл. 377. ЗКП-а наведене су претпоставке за одржавање главног претреса, а то су:

– присуство председника, чланова већа и записничара;

– присуство позваних лица без којих главни претрес не може да се одржи, осим ако постоје услови прописани овим закоником, под којима изузетно главни претрес може да се одржи и у одсуству неког од њих.

У чл. 380. ЗКП-а регулисано је довођење окривљеног ако на претрес не дође а свој изостанак не оправда, затим евентуално одлагање главног претреса ради довођења окривљеног, као и опозивање наредбе за довођење под одређеним условима.

То значи да је суштина суђења или вођење тока главног претреса у присуству окривљеног или, прецизније наведено, у његовом учествовању на припремном рочишту као фази главног претреса (уз испуњење законских услова), потом у главном претресу на којем ће се изјашњавати на поднетој оптужби, док ће у доказном поступку предлагати доказе, дати одбрану, бити саслушан, учествовати у испитивању сведока, вештака и стручног саветника, као и што ће се упознати са предложеним доказима оптужбе, учествовати поводом измене, проширења или подношења нове оптужнице, и дати завршну реч.

Институт суђење у одсуству је одступање од основних принципа поступка на који је претходно указано.

У ситуацији када је нешто предвиђено као одступање, нужно је остварење тачно предвиђених услова за примену тог кривично-процесног института. С друге стране, ЗКП је предвидео ванредни правни лек у (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме