Судска деоба заједничке имовине супружника

Аутор чланка
Својом ретроактивном применом, Породични закон нуди могућност судовима да брже и ефикасније изврше деобу заједничке имовине супружника, а посебно користећи претпоставку њихових једнаких удела   Судска деоба заједничке имовине супружника, такозване брачне тековине, сматра се врло компликованим и дуготрајним спором који неретко траје и више деценија, а најчешће се решава тако што странке, након вишегодишњег суђења, материјално и психички исцрпљене, пристану на договор. Неретко се спор наставља и након смрти супружника, када њихови правни следбеници преузму поступак. Раније је ово гледиште, у доброј мери, било тачно, међутим, поставља се питање важи ли оно и данас. Имају ли судови сада прилику да убрзају поступање у овим предметима и „реше се” старих предмета, користећи одредбе Породичног закона Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 18/2005 и 72/2011) који се, сходно одредби чл. 357, ретроактивно примењује и на породичне односе настале до дана почетка његове примене, а будући да се судски поступци започети пре ступања на снагу новог закона окончавају по његовим одредбама (осим ако је до дана почетка његове примене донета првостепена одлука)? У даљем тексту најпре ће бити приказан законски режим заједничке имовине супружника и деобе ове имовине, након чега следи осврт на карактеристичне примере из судске праксе.   О заједничкој имовини супружника и њеној деоби Режим заједничке имовине супружника регулисан је Породичним законом (у даљем тексту: ПЗ). По овом пропису имовински односи супружника подлежу двојаком режиму који може бити законски и уговорни, то јест онај у коме супружници, склапањем брачног уговора стављају имовину стечену у заједници живота у браку под другачији режим од законског, тако да се закон примењује само ако није закључен брачни уговор, као и на имовину која није обухваћена овим уговором. То значи да уговорни режим у потпуности може отклонити примену закона (на пример, супружници могу уговорити да имовина стечена радом не представља заједничку, већ посебну имовину). Нас


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In