Судска деоба заједничке имовине супружника

Аутор чланка
Својом ретроактивном применом, Породични закон нуди могућност судовима да брже и ефикасније изврше деобу заједничке имовине супружника, а посебно користећи претпоставку њихових једнаких удела

 

Судска деоба заједничке имовине супружника, такозване брачне тековине, сматра се врло компликованим и дуготрајним спором који неретко траје и више деценија, а најчешће се решава тако што странке, након вишегодишњег суђења, материјално и психички исцрпљене, пристану на договор. Неретко се спор наставља и након смрти супружника, када њихови правни следбеници преузму поступак.

Раније је ово гледиште, у доброј мери, било тачно, међутим, поставља се питање важи ли оно и данас. Имају ли судови сада прилику да убрзају поступање у овим предметима и „реше се” старих предмета, користећи одредбе Породичног закона Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 18/2005 и 72/2011) који се, сходно одредби чл. 357, ретроактивно примењује и на породичне односе настале до дана почетка његове примене, а будући да се судски поступци започети пре ступања на снагу новог закона окончавају по његовим одредбама (осим ако је до дана почетка његове примене донета првостепена одлука)?

У даљем тексту најпре ће бити приказан законски режим заједничке имовине супружника и деобе ове имовине, након чега следи осврт на карактеристичне примере из судске праксе.

 

О заједничкој имовини супружника и њеној деоби

Режим заједничке имовине супружника регулисан је Породичним законом (у даљем тексту: ПЗ). По овом пропису имовински односи супружника подлежу двојаком режиму који може бити законски и уговорни, то јест онај у коме супружници, склапањем брачног уговора стављају имовину стечену у заједници живота у браку под другачији режим од законског, тако да се закон примењује само ако није закључен брачни уговор, као и на имовину која није обухваћена овим уговором. То значи да уговорни режим у потпуности може отклонити примену закона (на пример, супружници (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме