Судска контрола рада јавних бележника (Други део)

Аутор чланка
У тексту који је због обимности материје подељен у два дела и чији је први део објављен у прошлом броју овог часописа, аутор кроз много примера из праксе пише о случајевима сa којима су се сусретали јавни бележници у раду, али и о одлукама судова приликом судске контроле рада јавних бележника.   ПРОМЕТ ИМОВИНE КОЈА ЈЕ БРАЧНА ИЛИ ВАНБРАЧНА ТЕКОВИНА Нотар сме да солемнизује уговор о продаји непокретности чак и онда када му није приложена сагласност продавчевог супружника. У том случају нотар је дужан да уговорнике упозори на то да продавац не може отуђити ствар из заједничке имовине без сагласности свог супружника, као и да то упозорење унесе у солемнизациону клаузулу. Тек ако се странке противе уношењу упозорења у солемнизациону клаузулу, нотар је дужан да одбије да солемнизује уговор (мишљење Стручног савета Јавнобележничке коморе од 20. 10. 2015. године). У образложењу се наводи: Породични закон у члану 174. предвиђа да супружници заједнички и споразумно управљају и располажу непокретношћу која се налази у режиму њихове заједничке имовине. Треба разликовати две ситуације: Када је реч о пословима редовног управљања које предузима један супружник, претпоставља се да постоји прећутна сагласност другог супружника ако се није експлицитно противио томе да се предузме одређени посао. Када један супружник предузима послове који излазе из оквира редовног управљања (продаја непокретности или њено стављање под хипотеку несумњиво спадају у такве послове), сагласност другог супружника мора бити изричита. Овде треба имати у виду и чл. 29. ЗОО-а који прописује да када је за закључење уговора потребна сагласност трећег лица, та сагласност може бити дата пре закључења уговора (дозвола) или након његовог закључења (одобрење), ако законом није прописано што друго. Породични закон нигде не прописује да сагласност продавчевог супружника мора бити дата пре закључења уговора. Следствено томе правни поредак дозвољава да продавчев супружник да накнадну сагласност, односно да одобри уговор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In