Судска контрола рада јавних бележника (Први део)

Аутор чланка
У тексту који је због обимности материје подељен у два дела и чији ће други део бити објављен у следећем броју овог часописа, аутор кроз много примера из праксе пише о случајевима сa којима су се сусретали  јавни бележници у раду, али и о одлукама судова приликом судске контроле рада јавних бележника.   На заједничкој конференцији Врховног касационог суда и Јавнобележничке коморе Србије, одржаној у новембру 2016. године, наведено је да је планирано предузимање великог броја активности које су предвиђене Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године и Акционим планом за поглавље 23, како би се обезбедило стварање ефикасног и стручног јавног бележништва. Наведено је у излагању да је тумачење појединих законских одредби различито од стране јавних бележника и судија. Догађа се да постоје и различите судске одлуке поводом истог питања. Приликом провере садржине правног посла и провере документације запажено је различито тумачење суда који умањује улогу бележника и јавних бележника који под притиском одговорности за тачност података у промету понекад одлазе у другу крајност. Етички кодекс јавних бележника који је усвојен 26. јуна 2016. године на Скупштини Јавнобележничке коморе Србије, наводи да јавни бележници обављају делатност на пољу превентивне правде чија се корист и неопходност у друштву мери степеном савесности, одговорности и стручности сваког бележника понаособ. Друштво засновано на владавини права захтева пре свега правну сигурност и извесност обављања правних послова, те јавни бележник има високи степен професионалне одговорности. Јавни бележник јавним деловањем доприноси владавини права, законитости и правичности, али и заштити јавног поретка. У вршењу делатности јавни бележник је одговоран за савете које је дао или пропустио да да, као и за радње које је предузео или пропустио да предузме. За свој рад одговара у складу са законом. Јавни бележник је дужан да темељно и у потпуности утврди захтеве странака, да одабере правну


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In