Судска пракса привредних судова у извршном поступку

Аутор чланка
У наставку дајемо примере нове судске праксе привредних судова у извршном поступку.   СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ ПРИВРЕДНОГ СУДА Привредни суд није надлежан за одређивање извршења на основу веродостојне исправе када се предлог за извршење односи на предузетничку радњу која је брисана из регистра предузетника пре подношења предлога за извршење. Из образложења: Привредни суд је провером података објављених на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврдио да је извршни дужник брисан из регистра предузетника. С обзиром на то да у време подношења предлога за извршење и одлучивања о истом, извршни дужник није имао својство предузетника, првостепени суд се огласио стварно ненадлежним за поступање јер привредни суд није надлежан за одређивање извршења по предлогу извршног повериоца, већ је за одређивање и спровођење извршења према физичком лицу које у време подношења предлога за извршење и у време одлучивања нема својство предузетника, надлежан основни суд и то у конкретном случају Основни суд у Великој Плани – судска јединица у Смедеревској Паланци, све сагласно одредби члана 3. став 3. и члану 6. и  7. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/15) и члану 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС”, бр.101/13), а у вези са чланом 25. став 2. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15 и 106/15). (Решење Привредног суда у Пожаревцу, И.Ив. 446/16 од 27. 12. 2016, потврђено решењем Привредног апелационог суда у Београду, Иж. 19/17 од 12. 1. 2017) АТРАКЦИЈА НАДЛЕЖНОСТИ Не постоји атракција надлежности привредног суда када је поступак извршења покренут од стране извршног повериоца у стечају у односу на физичко лице, пошто атракција надлежности подразумева постојање спора. Из образложења: Одредбом члана 58. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11 и 55/14) прописано је да за суђење у споровима који настају у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In