Судска пракса привредних судова у вези са комуналним услугама

Аутор чланка
У наставку дајемо примере нове судске праксе привредних судова у вези са комуналним услугама.   ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Вршилац комуналне делатности одређује се у поступку поверавања обављања делатности од стране јединице локалне самоуправе, на начин и под условима који су одређени одредбом члана 9. Закона о комуналној делатности, и то закључењем уговора о поверавању вршења комуналне делатности. Из образложења: Првостепени суд је утврдио да не постоји обавеза туженог према тужиоцу на име плаћања цене за извршене комуналне услуге одношења смећа за период 2012–2014. године. Обавеза по основу извршених комуналних услуга настаје започињањем њиховог коришћења у складу са прописом којим се уређује пружање услуга одношења смећа у конкретном случају, сходно члановима 13. став 3. и 4. Закона о комуналној делатности („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011). Правилно је првостепени суд ценио постојање активне легитимације тужиоца за утужење накнаде за пружене комуналне услуге одношења смећа, с обзиром на то да се вршилац комуналне делатности одређује у поступку поверавања обављања делатности од стране јединице локалне самоуправе, на начин и под условима који су одређени одредбом члана 9. Закона о комуналној делатности, и то закључењем уговора о поверавању вршења комуналне делатности. По извршеном поверавању вршилац комуналне делатности одговоран је за њено уредно испуњавање, уз обавезу да се стара и о наплати извршених услуга, у складу са обимом поверених овлашћења, према ценама које се односе на одношење смећа, одређених чланом 26. Закона о комуналним делатностима. На такав начин однос између вршиоца и корисника комуналне делатности настаје и уређује се претходно наведеним одредбама, па се у овом случају право да се захтева плаћање накнаде на име извршених комуналних услуга, не налази у уговору или било каквом другом правном послу. У конкретном случају је вршење комуналне делатности на територији Општине Мало Црниће, где се иначе налази седиште туженог, поверено привредном друштву *** д. о. о., те је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In