Све накнаде за коришћење јавних добара прописане и обједињене у једном закону

Аутор чланка
Законом о накнадама за коришћење јавних добара неке накнаде потпуно су укинуте, смањена је висина накнаде за промену намене шума и шумског земљишта, а у вези са накнадом за одводњавање прописана је и динамика доспевања обавезе на плаћање, а уведена је и накнада за унапређење енергетске ефикасности. Осим наведених, а и других новина, у овом тексту се као посебно важно истиче и то да је Законом прописано да је сваки субјект надлежан за утврђивање и наплату накнаде и дужан да пошаље опомену обвезнику накнаде који у целости или делимично није платио накнаду у року.   Већ неколико година уназад било је покушаја да се велики број различитих и разнородних накнада за коришћење јавних добара, прописаних у више закона, обједини и пропише једним законом. То је логичан наставак претходно започете реализације идеје да се најпре уклоне све накнаде које су непотребне и оне које се плаћају по више основа за исти предмет, односно јавно добро. Нема сумње да такве накнаде оптерећују правна и физичка лица без ваљаног разлога. Неке од њих уопште и немају природу накнада, неке су последица неусклађених закона, за неке је било неопходно променити им сврху, начин обрачуна и свести круг обвезника на мањи број. Укратко, постојала је изражена потреба да се уведе ред у област накнада за коришћење јавних добара, као и да се пропишу јасна правила о томе ко је све дужан да плаћа коју врсту накнаде, како се она обрачунава, колико износи и у којим случајевима постоји ослобођење од обавеза плаћања накнаде. Рад на решавању овог проблема резултирао је доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 – у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 16. децембра 2018. године, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године. За поједине одредбе је, међутим, предвиђен дужи рок за почетак примене.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In