Својство опојних дрога и случајеви из судске праксе

Аутор чланка
На темељу различитог тумачења законских прописа, за исте кривичноправне догађаје постоје различите судске одлуке, па је у појединим одлукама марихуана опојна дрога само ако у себи садржи преко 0,3 процента тетрахидроканабинола и обрнуто Законом о производњи и промету опојних дрога („Сл. лист СРЈ”, бр. 46/1996, „Сл. гласник РС”, бр. 37/02 и 108/05) у члану 2. ст. 1 регулисано је да се под опојним дрогама, у смислу овог Закона, сматрају супстанце природног или синтетичког порекла чијом се употребом могу створити стања зависности која могу да изазову оштећења здравља или да на други начин угрозе људски интегритет у физичком, психичком или социјалном смислу, а у ст. 2. наведено је да се опојним дрогама сматрају и психотропне супстанце. У ст. 3. наведено је да опојне дроге утврђује надлежни савезни орган решењем које се објављује у „Службеном листу СРЈ”. На основу одредбе члана 2. ст. 3. Закона о производњи и промету опојних дрога, Савезни секретаријат за рад, здравство и социјално старање донео је Решење о утврђивању опојних дрога („Сл. лист СРЈ”, бр. 44/2002). У овом решењу, а под бројем 82. наведено је да је опојна дрога канабис (индијска конопља), а у делу хемијског назива и састава наведено је да је то канабис биљка, смола канабиса, екстракти и тинктуре канабиса. У истом решењу, а под бројем 201, наведено је да је опојна дрога тетрахидроканабинол, а у делу хемијског назива наведени су изометри и њихове стереохемијске варијанте. Потом је у „Сл. гласнику РС”, бр. 24 из 2005. године објављено ново Решење о утврђивању опојних дрога. У том решењу под бројем 47 наведена је опојна дрога канабис (индијска конопља), а у делу хемијског назива дати су исти елементи као и у претходном Решењу, док је под бројем 100 наведена опојна дрога тетрахидроканабинол, с тим да је у делу хемијског назива или описа наведен већи број изомера и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In