Тајност и заштита личних података

Аутор чланка
Тајном се сматрају истинити и непознати подаци о чињеницама, средствима и поступцима из сфере интимности власника тајне, коју он због остваривања законом дозвољених циљева чува и штити, a закон пружа кривичну санкцију за неовлашћено откривање и коришћење тајне   Скоро свакодневно различити државни органи, банке и друга привредна друштва траже од наших грађана: личне податке, неретко и фотографије, а дешавало се да неки послодавци захтевају од својих запослених да оставе чак и отиске шаке. Ове податке они складиште и њима располажу на начин који није до краја регулисан нашим позитивним законодавством, с обзиром на неусклађеност прописа, а да ли је заиста неопходно предати своје податке, као и која су ваша права када их једном предате, сазнаћете у тексту који следи. Право на заштиту података о личности део је права на приватност које је почело да се развија седамдесетих година прошлог века, пре свега у земљама западне Европе и САД, као део развоја ширег корпуса људских права која се односе на заштиту права на приватност. У том периоду настаје познати Бејкеров модел закона у Великој Британији, као и Закон о заштити података о личности немачке државе Есен. Овај процес је окончан доношењем закона о заштити података о личности, који се називају законима прве генерације, а којима је предвиђено да свако има право да ужива у свом личном миру и приватности. Данас су на снази закони тзв. четврте генерације којима је предвиђено да поред поменутог права на заштиту приватности, грађанин има и активну (контролну) улогу у вези с подацима о личности који се односе на њега.   Извори правне заштите Универзална декларација о људским правима коју су донеле Уједињене нације значајно место даје праву на приватност, те чланом 12. предвиђа следеће: „Нико се не сме изложити произвољном мешању у приватни живот, породицу, стан или преписку, нити нападима на част и углед. Свако


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти