Тенденције нових измена и допуна Закона о ауторском и сродним правима

Аутор чланка
Нове измене закона којим се регулишу ауторско и сродна права резултат су даље хармонизације домаћих прописа с међународним, унапређења стања заштите интелектуалне својине у нашој земљи, али и потребе да се додатно прецизирају институти права на посебну накнаду и колективног остваривања ауторског и сродних права Република Србија је званично чланица Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), специјализоване агенције Уједињених нација основане 1967. Активно чланство наше земље почиње 1992. У том периоду па све до данас, из домена интелектуалне својине потписано је, ратификовано и у домаће законодавство примењено 26 међународних уговора и конвенција (последња јуна 2012. у НР Кини, када је потписан Уговор о заштити аудиовизуелних интерпретација). У правној историји Југославије, а потом и Србије, донето је више закона у области ауторског (касније) и сродних права, и то: – Закон о заштити ауторског права, Краљевине Југославије, донет 26. 12. 1929. („Службене новине”, бр. 304/29 од 27. 12. 1929), ступио на снагу истог дана, – Закон о заштити ауторског права, донет 25. 5. 1946. („Сл. лист ФНРЈ”, бр. 45/46), ступио на снагу 12. 6. 1946, – Закон о ауторском праву, донет 10. 7. 1957. („Сл. лист ФНРЈ”, 36/57 и „Сл. лист СФРЈ”, бр. 11/65), ступио на снагу 11. 10. 1957, – Закон о ауторском праву, донет 20. 7. 1968. („Сл. лист СФРЈ”, бр. 30/68), ступио на снагу 10. 8. 1968, – Закон о ауторском праву, донет 30. 3. 1978. („Сл. лист СФРЈ”, бр. 24/86 и 21/90), ступио на снагу 22. 4. 1978, – Закон о ауторском и сродним правима СРЈ, донет 15. 5. 1998. („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/98), ступио на снагу 23. 5. 1998, – Закон о ауторском и сродним правима, донет 22. 12. 2004. („Сл. лист СЦГ”, бр. 61/04), ступио на снагу 1. 1. 2005, – измене и допуне закона из 2009. године („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009), потом из


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти