Тестамент – нека спорна питања у најновијој судској пракси

Аутор чланка
Иако представља један од најстаријих правних послова за случај смрти, познат још из античких времена, тестамент и данас побуђује велику пажњу не само стручне већ и опште јавности. Ауторке ће овде указати на основне дилеме које се јављају у пракси судова у парничним споровима поводом завештања и понудити одговоре на нека спорна питања.   Закон о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/2003 – одлука УС РС и 6/2015) за тестамент користи назив „завештање”, али наводи и синониме „тестамент” и „последња воља” у називу главе која се односи на овај значајан наследноправни институт. Наведени закон наводи да је завештање једнострана, увек опозива и строго формална изјава воље, којом завешталац распоређује своју имовину за случај смрти. Одредбом члана 78. Закона о наслеђивању (у даљем тексту: ЗОН) прописано је да је завештање једнострана, лична и увек опозива изјава воље за то способног лица, којом оно распоређује своју имовину за случај смрти у Законом одређеном облику. Овим законом прописани су и облици завештања сходно начину њиховог сачињавања. Форма завештања је битан услов његове пуноважности, а завештање које није сачињено у облику и под условима одређеним Законом јесте рушљиво. Теоријски посматрано, тестамент је једнострани доброчини правни посао mortis causa, којим тестатор – завешталац на тестаментарног наследника преноси своју имовину. Тестаментарни наследник на овај начин постаје универзални сукцесор тестатора јер на њега прелазе сва права и обавезе правног претходника до висине вредности наслеђене имовине. Ради се о доброчином правном послу јер тестаментарни наследник прима наслеђену имовину без накнаде. Збoг тога се тестаментарна располагања урачунавају у нужни део наследника, односно врши се редукција тестамента уколико је њиме повређен нужни део, о чему је било речи у једном од ранијих текстова истих аутора. Тренутак стицања имовине је моменат смрти завештаоца. У наставку текста ауторке ће указати на основне дилеме које се јављају у пракси судова у парничним


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In