Тестаментарно (завештајно) наслеђивање

Аутор чланка
Као изразито формалан и строго личан правни посао, тестамент треба да буде изјављен у таквом облику који ће омогућити што поузданије сазнање о његовом постојању и садржају. Осим тога, ова формалност гарантује озбиљност и зрелост одлуке тестатора, али и заштиту од евентуалног фалсификовања   Настанак тестамента везује се за период 6–8 века пре н.е., односно у време распада колективне породичне својине. То је период када се постепено повлачи патријархална, а успоставља моногамна породица, а круг слободе тестирања лагано шири. Старешина породице (paterfamilias) је оправдано тежио да после смрти распореди своју имовину (заоставштину) у складу са сопственим интересима. Наслеђивање на основу тестамента заснива се на нормама наследног права које оставиочевој вољи, израженој у облику тестамента (завештања), дају моћ да произведе одређена правна дејства. У том смислу, појединац својом последњом изјавом воље може слободно одредити ко ће га наследити. Ова могућност слободе тестирања (завештања), односно одређивања шта ће бити са имовином за случај смрти, појављује се у појединим случајевима као задовољење жеље завештаоца да изрази своју дугогодушњу везу са другим лицима. У тој одлуци, он се може руководити и жељом да заоставштину расподели између својих сродника и блиских му лица или жељом да имовина припадне оним лицима која ће је најрационалније употребити. Наиме, тестамент може бити правни основ наслеђивања само ако постоји у моменту оставиочеве смрти. Овде, дакле, није реч о фактичком, већ о правном постојању. Завештање правно постоји само ако оставиочева воља има све одлике тестамента. Тестамент који не испуњава услове пуноважности, па је зато ништав, неће моћи да произведе правна дејства која би из њега иначе могла проистећи. Међутим, постојање пуноважног тестамента није једина претпоставка да би тестамент произвео своје правно дејство, па тако, он неће произвести правно дејство ако наслеђе није отворено, ако тестаментарни (завештајни) наследник не постоји у моменту оставиочеве смрти, ако је он неспособан или недостојан за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In