Транспарентност под лупом новог нацрта Закона о јавним набавкама

Аутор чланка
Поступке јавних набавки прати глас да нису довољно транспарентни, конкурентни и ефикасни. Управо из тог разлога нови нацрт Закона о јавним набавкама нуди нова решења кроз модификацију постојећих процедура, али и увођењем сасвим нових поступака у систему јавних набавки   Јавне набавке у Републици Србији одликује низак ниво транспарентности. Према показатељима Управе за јавне набавке, готово једна трећина свих закључених уговора о јавним набавкама склопи се у нетранспарентним процедурама. То су заправо преговарачки поступци без објављивања јавног позива с тачно одређеним понуђачем. Најчешће се ова врста поступака правда разним разлозима хитности који објективно посматрајући и нису оправдани. Овакви поступци нису довољно транспарентни, конкурентни и ефикасни, па су самим тим и погодни за појаву корупције. Управо из тог разлога нови нацрт Закона о јавним набавкама нуди нова решења у погледу транспарентности, модификујући неке процедуре, али и уводећи потпуно нове поступке јавних набавки. Од нових решења очекује се да значајније унапреде систем јавних набавки у Републици Србији, остваре уштеде у домену јавних финансија, утврде нове механизме за спречавање корупције и да кроз транспарентне процедуре пруже шансу малим и средњим предузећима да добијају уговоре у поступцима јавних набавки.   Нови нацрт Закона о јавним набавкама предвиђа 8 врста поступака јавних набавки и то: 1) отворени поступак; 2) рестриктивни поступак; 3) квалификациони поступак; 4) преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда; 5) преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда; 6) конкурентни дијалог; 7) конкурс за дизајн; 8) поступак јавне набавке мале вредности. По нацрту Закона о јавним набавкама, правило је да се избор најповољније понуде спроводи у прве две врсте поступака, а то су отворени и рестриктивни поступак. То су транспарентни поступци у којима сва заинтересована лица могу поднети своје понуде. Остали поступци могу се примењивати у појединим случајевима, уколико су испуњени посебни, конкретни услови за ту врсту поступка. Новина је у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти