Транспарентност под лупом новог нацрта Закона о јавним набавкама

Аутор чланка
Поступке јавних набавки прати глас да нису довољно транспарентни, конкурентни и ефикасни. Управо из тог разлога нови нацрт Закона о јавним набавкама нуди нова решења кроз модификацију постојећих процедура, али и увођењем сасвим нових поступака у систему јавних набавки

 

Јавне набавке у Републици Србији одликује низак ниво транспарентности. Према показатељима Управе за јавне набавке, готово једна трећина свих закључених уговора о јавним набавкама склопи се у нетранспарентним процедурама. То су заправо преговарачки поступци без објављивања јавног позива с тачно одређеним понуђачем. Најчешће се ова врста поступака правда разним разлозима хитности који објективно посматрајући и нису оправдани. Овакви поступци нису довољно транспарентни, конкурентни и ефикасни, па су самим тим и погодни за појаву корупције.

Управо из тог разлога нови нацрт Закона о јавним набавкама нуди нова решења у погледу транспарентности, модификујући неке процедуре, али и уводећи потпуно нове поступке јавних набавки. Од нових решења очекује се да значајније унапреде систем јавних набавки у Републици Србији, остваре уштеде у домену јавних финансија, утврде нове механизме за спречавање корупције и да кроз транспарентне процедуре пруже шансу малим и средњим предузећима да добијају уговоре у поступцима јавних набавки.

 

Нови нацрт Закона о јавним набавкама предвиђа 8 врста поступака јавних набавки и то:

1) отворени поступак;
2) рестриктивни поступак;
3) квалификациони поступак;
4) преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда;
5) преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда;
6) конкурентни дијалог;
7) конкурс за дизајн;
8) поступак јавне набавке мале вредности.

По нацрту Закона о јавним набавкама, правило је да се избор најповољније понуде спроводи у прве две врсте поступака, а то су отворени и рестриктивни поступак. То су транспарентни поступци у којима сва заинтересована лица могу поднети своје понуде. Остали поступци могу се примењивати у појединим случајевима, уколико су испуњени посебни, конкретни услови за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме