Трошкови управног поступка

Аутор чланка
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 – даље: Закон) први пут су дефинисани трошкови управног поступка. Шта се подразумева под наведеним трошковима, ко их сноси, ко одлучује о њима, које су то ситуације када постоји право на накнаду трошкова и награду, као и када постоји могућност ослобађања од плаћања трошкова, анализирано је у овом тексту. Према одредби члана 84. Закона постоји неколико врста трошкова поступка. То су најпре трошкови странке – издаци за таксе и њени лични трошкови (трошкови доласка у место у коме се води управни поступак или спроводи одређена радња у поступку, као и трошкови губитка времена и зараде и неопходни и оправдани трошкови заступања странке). Потом се под трошковима поступка подразумевају трошкови усмене расправе и извођења доказа (стварни трошкови сведока и стварни трошкови и награде вештака, тумача, преводилаца и привремених заступника, трошкови увиђаја и слично). У трошкове поступка спадају и посебни издаци у готовом новцу органа који води поступак (путни трошкови службених лица, огласа и слично).  КО СНОСИ ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА Одредбом члана 85. Закона прописано је да редовне трошкове поступка сноси орган, али притом није дефинисано који трошкови спадају у редовне. Имајући у виду да обављање делатности органа који води управни поступак подразумева и трошкове који се односе на ту делатност, под редовним трошковима треба сматрати управо те материјалне трошкове који се подмирују из средстава која су буџетом обезбеђена за покриће трошкова рада органа (материјалних трошкова и трошкова за посебне намене). Поред наведених редовних трошкова поступка, орган ће бити у обавези да сноси и трошкове поступка покренутог по службеној дужности, али само у случају када је тај поступак окончан повољно по странку, без обзира на то да ли је или није неко лице својом радњом или пропуштањем изазвало покретање поступка по службеној дужности. Битно је само да поступак буде окончан повољно по странку.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In