У сусрет почетку примене новог Закона о осигурању

Аутор чланка
Иако је Закон о осигурању унапредио регулаторне предуслове за развој тржишта осигурања у Републици Србији, он представља тек почетни корак који мора бити пропраћен и развојем других капацитета       Последње деценије тржиште осигурања у Републици Србији претрпело је бројне промене. Поред тога што се број учесника на тржишту повећао, повећала се и потражња за производима осигуравајућих друштава, у доброј мери и услед развитка свести код самих грађана и привреде о значају и могућностима осигуравања. Након десетогодишње примене Закона о осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 55/04, 70/04 – исправка, 61/05, 61/05 – др. закон, 85/05 – др. закон, 101/07, 63/09 – Одлука УС, 107/09, 99/11, 119/12 и 116/13), усвојен је нови Закон о осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 139/14, у даљем тексту: Закон). Један од разлога за доношење Закона била је и потреба за усклађивањем с новим тржишним околностима. Осим тога, један од битних разлога за доношење Закона представља и постепена либерализација пружања услуга осигурања сагласно преузетим обавезама Републике Србије у поступку придруживања Светској трговинској организацији (СТО), као и усаглашавање домаћих прописа с прописима Европске уније (ЕУ). Стога и део новог закона садржи одредбе које ће се примењивати тек након приступања Републике Србије Светској трговинској организацији, односно ЕУ. Закон је ступио на снагу 26. децембра 2014. године, а планирано је да његова примена почне шест месеци након његовог ступања на снагу, дакле, 29. јуна 2015. године. Прелазним и завршним одредбама Закона, исти рок је прописан и за доношење подзаконских аката за примену самог Закона. Будући да се датум почетка примене Закона сасвим примакао, врло је важно да се осигуравачи и корисници услуга осигурања благовремено обавесте о законским изменама. Поред тога, грађани, баш као и привреда, морају то учинити и како би своје пословне политике могли благовремено да планирају у складу са усвојеним новинама. У тренутку писања овог текста на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In