Учешће трећих лица у парници – умешач

Аутор чланка

Будући да је реч о одступању од редовног тока ствари, те да у пракси постоји небројено много различитих чињеничних ситуација, и одговор на питање ко све може бити умешач у поступку, који је његов процесни положај и шта су његова права и обавезе, често је веома сложен

Институт умешача или интервенијента, који се још назива мешање или интервенција, прилично је стар у нашем правном систему и представља сложен процесноправни појам, тим пре што представља изузетак од правила да у парници учествују само странке, са судом на челу, као независним арбитром, јер у парницу уводи и трећа лица која својим радњама, иако нису странке, могу утицати на ток, развој и окончање парничног поступка. Будући да је реч о одступању од редовног тока ствари, те да у пракси постоји небројено много различитих чињеничних ситуација, и одговор на то ко све може бити умешач у поступку (и у вези с тим, ко за то има правни интерес), који је његов процесни положај и шта су његова права и обавезе, често је веома сложен.

У овом институту додирују се процесно и материјално право, јер се као услов за учешће трећег лица у својству умешача захтева да он за то има правни интерес, што фактички значи да умешач мора да буде у материјалноправном односу са једном или обе парничне странке из кога за њега могу настати одређена права или обавезе, а поводом предмета спора.

У нашем праву умешач није странка, нити је њен заступник или пуномоћник. Сматра се да је разлог уласка умешача у парницу помоћ странци на чијој се страни ступа у парницу, али и њена контрола.

Упркос сложености овог питања, постоје законска правила, као и (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме