Удаљење с рада и дисциплинске мере као карактеристичне новине Закона о раду

Аутор чланка
Једна од новина новог Закона о раду односи се на случајеве удаљења с рада. Друга се односи на увођење дисциплинских мера, што је резултат праксе, јер свака учињена повреда радне обавезе или непоштовање радне дисциплине не може имати за исход доношење решења о отказу уговора о раду      УДАЉЕЊЕ С РАДА Удаљење или суспензија (lat. suspenzio), као институт појединачних грана права, има обележје привремене мере, привременог одлагања или задржавања неке пресуде, решења или одлагања од ступања на снагу неке одлуке. Као институт радног права, удаљење с рада представља привремену меру превенције која има за циљ заштиту других радника, а и послодавца, од лоших утицаја и последица које у радној средини може изазвати присуство запосленог против кога је започето кривично гоњење или који је извршио повреду радне обавезе.   У нашим ранијим радноправним прописима са уређеним поступком дисциплинске одговорности постојала су два облика удаљења радника: 1) удаљење с радног места радника који је затечен у извршењу повреде радне обавезе до окончања дисциплинског поступка, и 2) удаљење радника с рада, односно из предузећа.   Доношењем матичног закона у области рада од 2001. године (Закон о раду, „Сл. гласник РС”, бр. 70/01, 74/01) изостале су одредбе о дисциплинској одговорности, а истовремено и појам „радног места”, чиме је удаљење сведено само на удаљење с рада (Радно право, Приручник за полагање правосудног испита, Драгољуб Симоновић). Новодонети матични Закон у области рада („Сл. гласник РС”, бр. 75/14) у глави 14 регулише случајеве удаљења запосленог с рада, трајање удаљења, права запосленог за време привременог удаљења и удаљење уместо отказа уговора о раду. Према новој одредби Закона, запослени се може удаљити с рада не када је против њега покренут кривични поступак, већ када је против њега започето кривично гоњење у складу са законом због кривичног дела учињеног на раду и у вези с радом. Удаљење с рада


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In