Удаљење с рада и дисциплинске мере као карактеристичне новине Закона о раду

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →