Удруживање привредних субјеката у складу са законом и праксом

Аутор чланка
Закон о привредним друштвима регулише неке облике повезивања и удруживања привредних друштава, а у одређеној мери то чине и други закони, док неки видови повезивања нису регулисани законом, али привредни субјекти за њима посежу у пракси.   У суочавању са пословним изазовима привредни субјекти у пракси често посежу за разним видовима правног и фактичког удруживања, а удружују се како би лакше остварили своје циљеве. Овде неће бити речи о статусним променама које, у ширем смислу, такође могу да се сматрају удруживањем (припајање и спајање нпр.), већ је тема овог текста удруживање и повезивање привредних субјеката, при чему свако од њих задржава свој правни субјективитет. Повезивање привредних друштава у складу са Законом о привредним друштвима Закон о привредним друштвима у свом десетом делу говори о повезивању привредних друштава, па разликује друштва повезана капиталом, при чему се друштва повезују путем учешћа у основном капиталу или ортачким уделима; затим друштва повезана уговором, где се повезивање врши на уговорној основи; као и мешовито повезивање – путем капитала и уговора. Повезивањем привредна друштва формирају групу друштава (концерн), холдинг или друштва са узајамним учешћем у капиталу. Сличност између концерна и холдинга јесте у томе што се и у једном и у другом појављују контролна друштва која су надређена и управљају, као и контролисана, зависна друштва, која су подређена, тј. којима се управља. Основна разлика између њих је у томе што у концерну контролно друштво, поред управљања зависним друштвима, обавља и друге делатности, док је у холдингу искључива делатност контролног или холдинг друштва управљање контролисаним друштвима. Треба разликовати холдинг друштво и холдинг као начин повезивања. Наиме, холдинг је начин повезивања привредних друштава, при чему друштва која се повезују формирају ново привредно друштво – холдинг друштво, на које преносе овлашћења управљања и финансирања над друштвима која се повезују. Дакле, у холдингу, као начину повезивања, учествују холдинг друштво и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти