Удруживање ради вршења кривичних дела

Аутор чланка
У тексту који следи аутор разматра облике кривичног дела удруживања ради вршења кривичних дела.   Кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела сматра се основним средством које, у материјалноправном смислу, штити друштво од организованог криминалитета. Оно је садржано у XXXI глави Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016 – у даљем тексту: КЗ) и, поред осталих кривичних дела из исте целине, усмерено је на очување јавног реда и мира. Удруживање ради вршења кривичних дела предвиђено је 346. чланом КЗ-а и садржи два основна облика који имају по један лакши облик, као и један заједнички квалификовани облик, те два основа за ублажавање, односно ослобођење од казне. Иначе, ово кривично дело дуго је носило назив злочиначко удруживање, а новелама Кривичног законика из 2009. године донекле је променило своју садржину, али и назив. Посебна карактеристика овог кривичног дела у вези је са циљем његовог постојања. Заправо, оно тежи да криминално удруживање сасече већ у корену, односно на самом извору његовог настајања. Да би се на прецизнији начин приказала оваква тврдња, треба навести одредбу његовог првог основног облика из става 1, који запрећује казном од шест месеци до пет година лицу које „организује групу која има за циљ вршење кривичних дела за које се може изрећи казна затвора од три године или тежа казна, ако Законом за такво организовање није предвиђена тежа казна.” Као што се може видети, радњу извршења првог основног облика представља само организовање „групе” чији је циљ вршење кривичних дела за које је минимално запрећена трогодишња затворска казна. У ствари, уопште није потребно да се иједно од кривичних дела због којих је група формирана изврши, довољно је њено настајање, што значи да су овим кривичним делом као самостална кривична дела прописане кажњиве припремне радње. То потврђује и једна


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In