Уговор о доживотном издржавању у најновијој судској пракси

Аутор чланка
Због своје специфичне садржине и форме, уговори о доживотном издржавању врло често су заступљени у споровима парничних судова, па ће у тексту који следи бити дат преглед новије судске праксе баш из ове области. Случајеви из праксе класификовани су спрам разлога због којих се овај уговор побија или раскида Уговор о доживотном издржавању регулисан је одредбама Закона о наслеђивању, али је по својој природи то облигационоправни теретни уговор. Њиме се прималац издржавања обавезује да по својој смрти у својину даваоца издржавања пренесе целу своју имовину или њен део, који морају бити тачно одређени, било да су у питању покретне или непокретне ствари, или нека друга права. Ствари и права која су предмет уговора о доживотном издржавању морају постојати у време закључења уговора. Давалац издржавања се овим уговором обавезује да издржава примаоца до његове смрти и да га сахрани. Ове обавезе, уколико није шта друго уговорено, подразумевају обезбеђење становања, хране, обуће и одеће, те одговарајуће медицинске неге и лекова, као и обезбеђење свакодневних уобичајених трошкова. Овај правни посао не сматра се уговором о наслеђивању, већ уговором о отуђењу уз накнаду, у коjeм се предаја тачно одређених ствари или права одлаже до тренутка смрти примаоца издржавања. Давалац издржавања може бити и правно и физичко лице, а прималац издржавања је увек физичко лице због саме природе овог уговора. У пракси је давалац издржавања увек физичко лице и то једно или више њих. Дакле, битни елементи овог уговора jeсу сагласност воља да давалац издржавања издржава, брине се и стара о примаоцу и по смрти га сахрани и сагласност воља у погледу имовине која ће даваоцу припасти у својину по смрти примаоца издржавања. Овај уговор се у наследном праву разликује од поклона за случај смрти и поклона с налогом управо по томе што је, за разлику од њих, теретан. Он је, такође, и уговор са


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In