Уговор о посредовању кроз судску праксу

Аутор чланка
Спорови поводом и у вези са уговором о посредовању релативно су чести у домаћој судској пракси, што је подстакло ауторке овог текста прво да пруже општи увид у наведени правни институт, а затим и да укажу на праксу судова у споровима насталим поводом и у вези са посредовањем.

 

У домаћем правном промету најчешће се посредује у купопродаји непокретности, затим у привреди, а у много мањем броју случајева заступљено је посредовање при закључењу неког другог уговора. Да би посредовање могло да произведе одређена правна дејства којима се стварају права и обвезе за посредника и налогодавца, неопходно је да они закључе уговор о посредовању.

Уговор о посредовању је у нашем праву детаљно и најопштије регулисан Законом о облигационим односима, члановима од 813. до 826. Осим тога, на њега се примењују опште одредбе облигационог права, али и посебне одредбе закона који важе у појединим областима правног живота и промета, као што су привредно право, промет некретнина и слично, зависно од природе уговора на који се посредовање односи.

У судској пракси наведени уговор постаје нарочито актуелан деведесетих година прошлог века, а тај тренд траје и данас. То је свакако последица либерализације тржишта некретнина, као и тржишта уопште.

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

Уговором о посредовању обавезује се посредник да настоји да нађе и доведе у везу са налогодавцем лице које би са њим преговарало о закључењу одређеног уговора, а налогодавац се обавезује да му исплати одређену накнаду ако тај уговор буде закључен (чл. 813. Закона о облигационим односима – ЗОО). Самим тим уговор о посредовању не може да ствара обавезе ни за једну уговорну страну (по касније закљученом уговору) пошто је његова улога само да посредује у закључењу неког другог уговора.

Из одредбе чл. 813. ЗОО-а произлази да се уговор о посредовању закључује на основу налога о посредовању, који мора да буде јасно одређен како би посредник знао коју обавезу (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме