Уговор о закупу стана према Закону о становању – утврђење права закупа на неодређено време и отказ уговора о закупу

Аутор чланка
У пракси судова и даље су веома чести спорови тзв. „стамбењаци”, који су настали поводом права трајног закупа по одредбама Закона о становању и раније важећим законима о стамбеним односима. Иако је право трајног закупа реликт социјализма и вероватно нема свој пандан у модерном упоредном праву (осим евентуално у земљама бившег социјалистичког блока), због своје присутности у нашем правном систему и судској пракси завређује да буде посебно обрађен.

 

Закон о становању на посебан начин регулише право (трајног) закупа, раније називано и станарским правом, а битно је нагласити и да се ради о потпуно другачијем правном институту од уговора о закупу облигационог права.

Ово право најчешће егзистира на становима у државној (друштвеној) својини, а нешто ређе и на становима у приватној својини физичких лица.

Како се по питању ове врсте уговора најчешће воде спорови о престанку права на трајни закуп, то ће се овај текст бавити пре свега парницама везаним за отказ уговора о закупу и утврђење права да се настави са трајним закупом.

Правни оквир

Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, 104/2016) кроз одредбу члана 70. регулише уговор о закупу. Овај закон садржи више одредби главе 6, којом је посебно регулисана стамбена подршка као новина у погледу решавања стамбених потреба одређених категорија становника.

Прелазним и завршним одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда (чланом 139) регулисано је то да лица која су стекла право закупа на неодређено време стана у јавној својини настављају са коришћењем тог стана по основу закупа на неодређено време у складу са тим законом и одредбама чл. 34–38. претходно важећег Закона о становању („Сл. гласник РС”, бр. 50 од 25. јула 1992, 76 од 22. октобра 1992, 84 од 23. новембра 1992 – исправка, 33 од 4. маја 1993, 53 од 16. јула 1993 – др. закон, 67 од 30. августа 1993 – др. закон, 46 од 11. јула (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме