Улога цивилног сектора у креирању друштвеног система у Републици Србији

Аутор чланка
Функционисање савременог демократског друштва не може се замислити без слободног деловања грађана кроз разне облике удруживања. Анализом постојећег позитивноправног оквира, упознаћемо, у два наставка, овај правни институт, али и његов утицај на укупне друштвенe токове   Удружења грађана или ОЦД (организације цивилног друштва) теже промоцији и заштити права грађана, угрожених друштвених група или једноставно усмеравају пажњу јавности на неке потиснуте или запостављене теме (не мање друштвено важне) као што су, на пример, заштита права детета, заштита угрожених животињских врста или екологија. Развој демократског друштва, у данашње време, не може се замислити без слободе грађана на међусобно удруживање у циљу постизања декларисаних циљева. Полазећи од те идеје, слобода удруживања у Србији представља Уставом и законом загарантовано право грађана. Наиме, члан 55. Устава јемчи слободу политичког, синдикалног и сваког другог удруживања грађана, као и право грађана на избор да не буду чланови удружења. Устав даље прописује да се удружења оснивају без било каквог претходног одобрења надлежног органа, уз обавезан упис у регистар који води Агенција за привредне регистре. Устав и Закон изричито забрањују тајна и паравојна удружења, као и удружења која имају недозвољене циљеве. Усвајањем новог Закона о удружењима 2009. године („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009, у даљем тексту: Закон) престали су да важе Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана и Закон о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију СФРЈ (осим одредаба које се односе на спортске организације и удружења). Закон уређује разна питања значајна за рад удружења као што су оснивање, правни положај, упис и брисање из регистра, чланство и органи, статусне промене, престанак удружења и сл. Овим законом, такође, уређују се и статус и деловање страних удружења на територији Републике Србије. Треба напоменути да се на политичке странке, синдикате, удружења организована ради обављања одређених делатности у циљу стицања добити, спортске организације


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In