Улога тумача знаковног језика и преводилаца у још неким правним системима

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →