Уплате запосленима у добровољне пензијске фондове

Аутор чланка
У тексту су размотрени могући случајеви уплате премија у добровољни пензијски фонд, и то када добровољно осигурање послодавац плаћа из својих средстава за запослене и када добровољно осигурање послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог. View Fullscreen Уплате запосленима у добровољне пензијске фондове У тексту су размотрени могући случајеви уплате премија у добровољни пензијски фонд, и то када добровољно осигурање послодавац плаћа из својих средстава за запослене и када добровољно осигурање послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог. 51 Р А ДНО ПР АВО LEGE AR TIS ● М А Р Т 2020. П Мр Жељко Албанезе рема члану 41. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Сл. гласник РС”,бр. 85/2005 и 31/2011 – даље: Закон), уплату доприноса за добровољно пензијско осигурање може да врши:1) физичко лице или друго физичко, односно правно лице за рачун физичког лица; 2) послодавац у своје име и за рачун запосленог, односно члана синдиката, у складу са пензијским планом (на пример, када привредно друштво уплаћује из својих средстава допринос за рачун запослених) и 3) послодавац у име и за рачун запосленог, у складу са уговором о чланству између члана добровољног пензијског фонда и друштва за управљање тим фондом (на пример, када запослени достави уговор о осигурању послодавцу да из његове зараде врши уплату). У свим наведеним случајевима ради се о уплатама добровољног додатног пензијског осигурања, при чему се износ уплате прецизира уговором о чланству у конкретном добровољном пензијском фонду у циљу будућих већих права запослених из пензијско-инвалидског осигурања. Порески третман уплата за добровољно пензијско осигурање уређен је Законом о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 86/2019 – даље: Закон о порезу) и Законом о доприносима за обавезно социјал- но осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 86/2019 – даље: Закон о доприносима). Конкретно: 1) према члану 14б став 2. тачка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти