Упоредни приказ неких истоврсних одредби Закона о прекршајима Црне Горе и Републике Србије

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →