Упоредни приказ неких кривичних и прекршајних дела против одбране земље

Аутор чланка
У овом тексту се даје упоредни приказ сродних казнених дела да би се утврдило шта је то што садржински (у погледу битних обележја) разликује кривична и прекршајна дела која су усмерена против одбране земље.   Свако казнено дело (кривично дело, привредни преступ, прекршај) има своје опште одређење у закону (општа обележја), а свако појединачно дело има и своја посебна обележја по којима их разликујемо. У Кривичном законику је у члану 14. одређено да је кривично дело оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и скривљено, а кривичног дела нема уколико је искључена противправност или кривица, иако постоје сва обележја кривичног дела одређена законом. У члану 22. је одређено да кривица постоји ако је учинилац у време када је учинио кривично дело био урачунљив и поступао са умишљајем, а био је свестан или је био дужан и могао бити свестан да је његово дело забрањено, те да је кривично дело учињено са кривицом и ако је учинилац поступао из нехата, уколико закон то изричито предвиђа. У Закону о прекршајима је у члану 2. одређено да је прекршај противправно дело које је законом или другим прописом надлежног органа одређено као прекршај и за које је прописана прекршајна санкција. У члану 18. је одређено да физичко лице одговара за прекршај који му се може приписати у кривицу зато што је било урачунљиво и учинило прекршај са умишљајем или из нехата, а било је свесно или је било дужно и могло бити свесно да је такав поступак забрањен; док је у члану 20. одређено да је за постојање одговорности довољан нехат учиниоца, ако прописом о прекршају није одређено да ће се казнити само ако је прекршај учињен са умишљајем. Општа обележја и једног и другог казненог дела су иста – одређеност у закону, а за прекршај и у неком


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In