Употреба генералног обезбеђења или ослобођење од полагања обезбеђења

Аутор чланка
Иако је реч о ургентној обавези свих главних обвезника у поступку транзита робе, не треба изгубити из вида да ће коришћењем овог облика обезбеђења, а посебно кроз модалитет ослобођења од његовог полагања, привредни субјекти стећи значајне повољности у свом пословању   Царински поступак транзита робе кроз Републику Србију представља важну привредну делатност, с обзиром на то да се тиме на непосредан начин и директним плаћањима обезбеђују знатна финансијска средства, а посредно се омогућава додатна упосленост одређеног дела запослених кроз производњу роба и пружање услуга за потребе возача и њихових транспортних средстава током транзита. Управо је из наведених разлога на Влади Републике Србије обавеза да системски и систематично ради на стварању услова који ће омогућити задржавање постојећег броја транспортних средстава који користе наше царинско подручје ради транзита робе, али и на стварању додатних могућности како би се тај број повећао. Приказаћемо основне елементе поједностављеног царинског поступка употребе генералног обезбеђења или ослобођења од полагања обезбеђења у поступку транзита робе, који управо представља активност Управе царина (као дела Министарства финансија и привреде, па самим тим и Владе), са основним циљем унапређења услова (царинског) пословања бонитетних привредних друштава. Такође, на самом почетку, желимо да подвучемо да подношење захтева и добијање одобрења за овакав поједностављени царински поступак представља истовремено и ургентну обавезу свих оних учесника у царинском подручју који желе или имају потребу да буду и главни обвезници за царински дуг који може настати у поступку транзита робе.   Зашто подношење захтева и добијање одобрења за употребу генералног обезбеђења у поступку транзита представља ургентну обавезу? По још увек важећем систему обезбеђења царинског дуга који може настати у поступку транзита робе, главни обвезници могу користити старе банкарске гаранције које издају њихове пословне банке (реч је о „Банкарским гаранцијама за стављање робе у слободан промет и транзит”) и то до дана њиховог важења. После тога, а по


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In