Упознавање суда са исправама које служе као доказ – практични аспекти чланова 405. и 406. ЗКП

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →