Управљање правним лицем од стране другог правног лица, са освртом на институт професионалног управљања из Закона о становању и одржавању зграда

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →