Упућивање запосленог на плаћено одсуство због прекида рада, односно смањења посла до којег је дошло без кривице запосленог

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →