Услови и начин остваривања права на финансијску подршку породици са децом

Аутор чланка
Ради конкретног спровођења Закона о финансијској подршци породици са децом донет је Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом.   Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 58/2017, ступио на снагу 27. 7. 2018) утврђују се ближи услови и начин остваривања права од општег интереса утврђених Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: Закон), и то права на: 1. накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; 2. остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета; 3. родитељски додатак; 4. дечји додатак; 5. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања; 6. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом; 7. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи.   1. Остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА Остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, као и обрачун накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (у даљем тексту: накнада зараде, односно накнада плате), врши се на основу поднетог захтева и прописаних доказа, прибављених у складу са чланом 39. Закона, при чему су ти докази: 1) извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета – дознака; 2) мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In