Услови и начин остваривања права на финансијску подршку породици са децом

Аутор чланка
Ради конкретног спровођења Закона о финансијској подршци породици са децом донет је Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом.

 

Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 58/2017, ступио на снагу 27. 7. 2018) утврђују се ближи услови и начин остваривања права од општег интереса утврђених Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: Закон), и то права на:

1. накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;

2. остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета;

3. родитељски додатак;

4. дечји додатак;

5. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања;

6. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом;

7. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи.

 

1. Остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, као и обрачун накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (у даљем тексту: накнада зараде, односно накнада плате), врши се на основу поднетог захтева (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме