Услови коришћења издања

Аутор чланка

Општим условима коришћења претплатник се упознаје с правилима и начином коришћења електронског издања ИНГ-ПРО  Lege artis е-часопис и мора их, да би се регистровао и користио их, у потпуности прихватити.

  • Претплатнички однос заснива се закључењем уговора или наруџбенице где се претплатник опредељује за одговарајући број издања, на период од 12 месеци. Тиме стиче право на регистрацију и активирање, о чему ће бити одмах обавештен имејлом.
  • Да би се регистровао претплатник је дужан да самостално унесе тачне податаке о привредном друштву или установи као и да креира кориснички налог (корисничко име и шифру).
  • За улаз, односно коришћење електронског издања Инг-Про Леге Артис-а, претплатник мора да унесе корисничко име и лозинку које је креирао приликом регистрације.
  • ИНГ-ПРО д.о.о. не преузима никакву одговорност за функционисање интернет конекције на инфраструктури претплатника.
  • ИНГ-ПРО  Lege artis е-часопис заштићен је Законом о ауторском и сродним правима. Свако неовлашћено коришћење, умножавање и дистрибуција овог електронског издања или било којег његовог дела, кривично је дело и подлеже кривичном гоњењу.
  • Комуникација између ИНГ-ПРО д.о.о. и претплатника одвија се путем имејла redakcija@legeartis.rs или на телефоне: 011/2836-820,  2836-821,  2836-822, 2836-884 или 2836-890.