Услови за избор судија и јавних тужилаца у светлу нових законских измена

Аутор чланка
У поступку оцене уставности, Уставни суд даће коначну реч у вези са спорним питањима која се односе на будући начин избора судија и јавних тужилаца, а која су настала након измена и допуна Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву, те њиховог усаглашавања са Законом о Правосудној академији Да би у некој земљи функционисао правни систем један од основних предуслова је да се обезбеди примена закона, као и да се грађанима обезбеди приступ правди и право на правично суђење у разумном року пред непристрасним судом. Као носиоци правосудне функције, судије и јавни тужиоци (и заменици тужилаца) имају право и обавезу да се стручно обучавају, како би својим знањем, стручношћу и искуством обезбедили правилну примену права и судску заштиту свим грађанима у поступку пред судом. Судије, јавни тужиоци и заменици тужилаца носиоци су правосудне функције, а бира их Народна скупштина. Општи услови за избор судија, јавних тужилаца и њихових заменика прописани су одредбама члана 43. Закона о судијама („Сл. гласник РС”, бр. 116/2008 и 14/2009) и члана 76. Закона о јавнoм тужилаштву („Сл. гласник РС”, бр. 116/2008 и 14/2009). За судију, јавног тужиоца и заменика „може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске, односно тужилачке функције”. Даље, а према правилима из члана 50. Закона о судијама и члана 75. Закона о јавном тужилаштву (пре измена и допуна), Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца предлаже Народној скупштини једног или више кандидата за избор на једно судијско место. Одредбом члана 18. Закона о изменама и допунама Закона о судијама („Сл. гласник РС”, бр. 101/13) и одредбом члана 11. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС”, бр. 101/13), међутим, измењени су члан 50. Закона


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In