Успешни модели јавно-приватног партнерства у свету

Аутор чланка
Циљ овог текста је да проблематику јавно-приватног партнерства приближи свим заинтересованим странама и подстакне ангажовање на свим нивоима не би ли се на тај начин створили услови за чешћу реализацију оваквих пројеката на домаћем простору   Облици сарадње јавног и приватног сектора у Европи и свету све више су предмет интересовања домаће стручне јавности и привредника. Питања која се постављају односе се на то како остварити инфраструктурне али и друге пројекте, који су традиционално у надлежности јавне власти, као и на могућност пласирања приватног капитала у сфере у којима, бар на домаћем тржишту, до сада није било уплива. Овакво интересовање узроковано је, пре свега, немогућношћу финансирања капиталних пројеката из буџета и потребом за ефикасним вођењем послова из домена јавних услуга и делатности у надлежности јавног сектора. У том контексту, приватни сектор има потенцијал у виду управљачких способности и могућности пласмана капитала у пројекте, који уз добар менаџмент „гарантују” повраћај уложене вредности уз остварење добити која оправдава улагање. Позитивна искуства, у области сарадње јавног и приватног сектора из земаља развијеног света, подстицала су таква интересовања, али су неизвесност и страх од дугорочних улагања, као и могуће промене у политичкој, економској и социјалној сфери, уз низ других разлога (непостојање задовољавајућег правног и институционалног оквира, изостанак подстицајних мера и др.), отежавали реализацију чак и добро осмишљених пројеката. Без намере да улазимо у анализу, којом бисмо упоређивали и оцењивали вредности различитих концепата сарадње остварених у неким земљама на релацији јавно-приватних односа, изнећемо одређена сазнања о аспектима уређења пословних процеса између јавне власти и приватног партнера с циљем да проблематику јавно-приватног партнерства приближимо свим заинтересованим странама и подстакнемо ангажовање на свим нивоима не би ли се на тај начин створили услови за чешћу реализацију оваквих пројеката на домаћем простору. Изградња јавних објеката средствима приватног капитала свакако није новост, али у многим земљама добија на значају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти