Утицај олакшавајућих и отежавајућих околности на висину и врсту кривичне санкције

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →