Утицај Закона о спречавању насиља у породици на правни поредак Републике Србије и последице његове примене у пракси

Аутор чланка
Инспирисан друштвеним дијалогом који се води поводом иницијативе за драстично повећање казни за најтежа кривична дела са елементима насиља, укључујући ту и кривична дела која су везана и за породично насиље, аутор рада анализирао је домете и ефекте Закона о спречавању насиља у породици, с обзиром на то да је потребу за повећањем казни за најтежа кривична дела изнео као алтернативно решење у својој претходној критици непосредно пред ступање на снагу овог закона. Предмет анализе је и потреба за повећањем казни за кривична дела са елементима насиља, која се индиректно односи на домете и ефекте Закона о спречавању насиља у породици. Ова анализа превасходно има за циљ да укаже на последице примене наведеног закона на правни поредак Републике Србије, као и његов утицај на институте грађанског и кривичног права који су у вишедеценијској примени. Студија обухвата и компаративну анализу превенције у периоду када се иста заснивала на важећем нормативном оквиру у виду Породичног и Кривичног закона, а пре ступања на снагу Закона о спречавању насиља у породици и превенције која се пружа у периоду од ступања на снагу истог. Посебан циљ ове анализе је осврт на утицај поменутог закона, као и на последице његове примене на правни поредак РС.   1. Увод У сусрет почетку примене Закона о спречавању насиља у породици, оквирно две године раније у односу на моменат настајања овог текста, aутор је у закључку своје тадашње анализе навео следеће: По мишљењу аутора овог текста, за најтежа кривична дела као што су убиства, а која се дешавају у породици, специјална превенција се ипак мора спроводити на традиционалан начин, повећањем казни, или тако што би се код кривичног дела тешко убиство у члану 114. брисала одредница у тачки 10. „након што га је претходно злостављао”, односно што би свако лишавање живота члана породице било инкриминисано као тешко убиство, изузев,






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти