Утицај Закона о спречавању насиља у породици на правни поредак Републике Србије и последице његове примене у пракси

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →