Утврђивање висине старосне пензије у обавезном пензијском и инвалидском осигурању

Аутор чланка
Висина пензија у основи зависи од два параметра – једног који представља карактеристике осигураника (лични бод) и другог који је заједнички за све осигуранике (општи бод)   Oбрачун висине пензија у обавезном пензијском и инвалидском осигурању у Србији заснива се на бодовном систему, организованом по принципу преузетом из немачког пензијског система. У региону, сличан начин обрачуна пензије примењује се у Хрватској и Црној Гори. Бодовни принцип омогућава свођење карактеристика сваког појединачног осигураника, а које су од утицаја на обрачун висине пензије (дужина стажа осигурања, висина зарада током осигурања, пол, периоди који се рачунају у пензијски стаж) на један параметар – бодове, на основу којих се рачуна висина пензије. Висина пензија у основи зависи од два параметра – једног који представља описане карактеристике осигураника (лични бод) и другог који је заједнички за све осигуранике (општи бод).   Највећи број пензионера остварује право на старосну пензију. Приликом обрачуна висине старосне пензије описане личне карактеристике осигураника збирно се исказују кроз личне бодове (ЛБ). С друге стране, општи бод (ОБ) је параметар чија се вредност номинално исказује у динарима, унапред је познат и исти за све осигуранике на дан остваривања права. Почетна вредност је утврђена почетком обрачуна висине пензија према бодовном принципу, 10. априла 2003. године, са циљем да се обезбеди да осигураници у просеку имају исти износ пензије и по старом и по новом начину одређивања висине пензије. Крајем 2015. године, општи бод износи 715,71 динара. Важна карактеристика општег бода је та да се његова вредност усклађује на исти начин и у истим периодима као и пензије. Тиме се обезбеђује да осигураници који имају исти број личних бодова остварују номинално исту висину пензија, независно од тога у ком тренутку остварују право на пензију (у току једне календарске године или у различитим календарским годинама). Другим речима, номинална висина пензија ће бити иста за различите


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In